Ban Kim-moon: Aşkabat Süreci İşliyor

Küresel Sürdürülebilir Konferansında açılış konuşmasını gerçekleştiren BM Genel Sekreteri Ban Kim – moon ikinci oturumdan sonra basın mensupları ile bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Genel Sekreter toplantının çok başarılı geçtiğini ve bu konuda başta Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli  Berdimuhamedov’a ve Türkmenistan’a başarılı organizasyondan ve aldıkları inisiyatiflerden ötürü bir kez daha teşekkür etti.

Basın konuşmasından sonra Uluslararası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Genel Sekreter Ban Kim – moon aldığı üç sorunun birini Atavatan Türkmenistan Dergisinin imtiyaz sahibi Adem Kula’ya ayırdı. Türkmenistan’ın almış olduğu bu inisiyatifin gelecekte BM tarafından nasıl değerlendirileceğini ve bu çalışmanın Aşkabat Süreci            olarak adlandırılabileceği konusunu soran Atavatan Türkmenistan dergisi temsilcisine samimiyetle cevap veren Genel Sekreter Aşkabat Sürecinin literatüre girdiğini ve zaten 2014 yılından itibaren çalışmalara başlandığını ifade etti. Bu alanda daha önce Ekvator’un Quito şehrinde bir çalıştay gerçekleştirdiklerini fakat bu çalışmanın Aşkabat’ta taçlandırıldığını söyledi. Genel Sekreter aldıkları 17 hedefin tüm BM üyeleri tarafından desteklendiğini ve bunun Aşkabat Sürecinde alındığını kaydetti. Söz konusu kararların uygulanması ve başarılı olması durumunda az gelişmiş ülkelerin ada ülkelerinin ve denize kıyısı olmayan ülkelerin ulaştırma sektörlerinin iyileştirileceğini ve sürdürülebilir ulaştırmanın sağlanabil ileceğini söyledi. BM olarak bunun devamının geleceğini de sözlerine ekleyen Ban Kim  – moon sorular için teşekkür etti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar