5.Asya Oyunları Katar’da tanıtıldı

Türkmenistan’da düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları, Katar’ın başkenti Doha’da tanıtıldı. Türkmen-Katar İş Forumu kapsamında spor alanındaki işbirliği konusu ele alındı ve Asya Oyunları hakkında sunum yapıldı.

Aşkabat’taki Asya Oyunları’na sadece Asya ülkeleri değil, aynı zamanda Okyanus ada ülkeleri de katılacak. 21 spor dalında yarışlar yapılacak.  Bir önceki Asya Oyunları’da 43 ülkenin sporcusu 12 spor dalında madalya için yarışmıştı.

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın teklifiyle Türkmen milli güreşi ve konkur spor dallarında da 62 ülke sporcuları ter dökecek.

Türkmen heyeti, Katarlı işadamlarına Aşkabat’taki Olimpiyat Köyü projesi hakkında bilgi verdi. 30’a yakın tesisin yer aldığı Olimpiyat Köyü Orta Asya bölgesinin önemli spor komplekslerinin biri oldu.

Asya Oyunları için Aşkabat’a gelecek konuk sayısı 8 binden fazladır. Bunların arasında sporcular ve basın mensupları var. Konuklara 8 binden fazla gönüllü hizmet verecek.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Olimpiyat Köyü projesinde Nisan ayında 3 spor dalında – boks, halkter ve yüzme alanında test yarışı düzenlenecek. Daha önce sambo, Türkmen güreşi, basketbol, tenis, atletizm ve jui-jitsu dallarında yarışlar yapılmıştı.

Ayrıca, tanıtım kapsamında Asya Oyunları’nın Maskotu da tanıtıldı. Türkmen heyeti, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek Futbol Dünya Şampiyonası için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Dünya Şampiyonası için hazırlıklardan sorumlu menejer Muhammed Almullah, 5.Asya Oyunları’nın Türkmenistan’a kapsamlı spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek ülkelerin arasında haklı yerini almak için bir fırsat vereceğini kaydetti. Katarlı yetkili, ülkesinin Türkmenistan’a Asya Oyunları organizasyonluğunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar