5.Asya Oyunları İçin Gönüllüler Grubu Oluşturuluyor

Başkent Aşkabat’taki Olimpiyat Köyü kapsamında Spor otelinde Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’nda hizmet verecek gönüllüleri seçip almak konusunda Aşkabat-2017 gönüllüler programı başladı. 9 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 5.Asya Oyunları’nın gönüllüleri kayıta alınacak. Ülkedeki tüm eğitim kurumlarının öğrencileri Eylül ayında düzenlenecek Oyunlar ’da gönüllüler saflarına katılmak için elektronik ortamda anket doldurabilecek.

Otelde düzenlenen törende konuşan 5.Asya Oyunları İcra Komitesi Başkanı Dayanç Gulgeldiyev, dev spor yarışlarında gönüllülerin faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Türkmen yetkili, gönüllüleri hazırlamak konusunda Türkmenistan Eğitim Bakanlığı, Devlet Spor Komitesi ile yakından işbirliği yaptıklarını belirtti.

Gönüllüleri seçip almak için birçok testlerin yapıldığı ve gönüllülerin Türkmenistan’daki uluslararası turnuvalar başta olmak üzere Rusya, Çin, Güney Kore ve Azerbaycan’daki spor yarışlarına katılarak, tecrübe edindiği belirtildi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

İngiliz Trivandi Chanzo Limited şirketi Genel Müdürü Mick Wright, Türkmenistan’daki 19 üniversiteler ile yakından işbirliği yapıldığını kaydetti. İngiliz işadamı, 5.Asya Oyunları için 10 bin gönüllü grubuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

ABD’nin Aşkabat Büyükelçiliği’nin desteğiyle Türkmenistan Dışişleri ve Eğitim Bakanlıklarının yardımıyla Aşkabat-2017 programı kapsamında Ocak 2015 tarihinde bu yana gönüllüleri eğitmek programı sürdürülmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar