SPORT

Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysy CAFA – 2022 halkara bäsleşiginde çykyş eder

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndy topary 8-20-nji iýul aralygynda Duşenbe şäherinde geçiriljek Merkezi-Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatynda çykyş eder. Ýygyndy toparymyza Kamil Mingazowyň tälim berýändigini bellemek gerek.

Zenan futbolçylaryň gatnaşmagynda CAFA-nyň taryhyndaky ilkinji futbol ýaryşynda ýygyndy toparlaryň bäşisi (Türkmenistan, Täjigistan, Eýran, Özbegistan, Gyrgyz Respublikasy) çykyş eder. Onuň dowamynda duşuşyklaryň 10-sy bolup, olaryň hemmesi hem Duşenbe şäherindäki “Merkezi” stadionda geçiriler.

Ýaryşyň şertine görä, ýeňiji bir aýlawda geçiriljek bäsleşigiň esasynda kesgitlener.

CAFA-nyň çempionatynyň geçiş tertibi:

1-nji tapgyr
8-nji iýul (anna)
19:00 – Gyrgyz Respublikasy – Eýran
22:00 – TÜRKMENISTAN – Täjigistan

2-nji tapgyr
11-nji iýul (duşenbe)
19:00 – TÜRKMENISTAN – Gyrgyz Respublikasy
22:00 – Täjigistan – Özbegistan

3-nji tapgyr
14-nji iýul (penşenbe)
19:00 – Özbegistan – Türkmenistan
22:00 – Eýran – Täjigistan

4-nji tapgyr
17-nji iýul (ýekşenbe)
19:00 – Eýran – TÜRKMENISTAN
22:00 – Gyrgyz Respublikasy – Özbegistan

5-nji tapgyr
20-nji iýul (çarşenbe)
19:00 – Özbegistan – Eýran
22:00 – Täjigistan – Gyrgyz Respublikasy

 

Futbol çempionatynyň ilkinji duşuşygy

Ýene-de okaň

“Galatasaraý” – Türkiýäniň çempiony

Aziýanyň iň güýçli topary “Al-Ain” topary boldy

Ata Watan Eserleri

Mbappe “PSŽ” topary bilen soňky kubogyny gazandy

“Baýer” – Germaniýanyň kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Bütindünýä futbol güni Türkmenistanda giňden bellenildi

“Mançester Ýunaýted” topary Angliýanyň Kubogyny gazandy