Tüm adayların aldıkları oylar açıklandı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu ve Devlet Güvenlik Kurulu’nun ortak toplantısında Türkmenistan Seçim ve Referandum Merkez Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Türkmenistan Seçim ve Referandum Merkez Kurulu Başkanı Gulmurat Muradov’un açıklamasında göre, mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov yüzde 97.69, Devlet Gıda Sanayi Birliği Başkan Yardımcısı Maksat Annanepesov yüzde 1.02, Rısgal Ticaret Bankası Başkanı Bekmurat Atalıyev yüzde 0.36, Ahal vilayeti  Ekonomi ve Kalkınma Genel Müdürlüğü Başkanı Serdar Celilov yüzde 0.25, Mari vilayet vali yardımcısı Cumanazar Annayev yüzde 0.21, Daşoğuz vilayet vali yardımcısı Meretdurdu Gurbanov yüzde 0.17, Seydi Petrol Rafinerisi Başkanı Ramazan Durdıyev yüzde 0.17, Garaboğazsulfat üretim işletmesi Genel Müdürü Süleymannepes Nurpenesov yüzde 0.09 ve Ziraat Partisi Mari vilayet komitesi başkanı Durdukılıç Orazov yüzde 0.06 oranında oy aldı.

Türkmenistan Seçim ve Referandum Merkez Kurulu, Seçim Kanunu’nun 76.maddesine göre, aday Gurbanguli Berdimuhamedov’u oyların çoğunu aldığı için Türkmenistan’ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Toplantıda daha sonra konuşan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, seçimlerde kendisinin adaylığının desteklenmesini bütün herkesin başarılarının sonucu olarak kabul ettiklerini açıkladı. Devlet Başkanı, seçime katılan bütün vatandaşlarını tebrik ederek, kendi adaylığını desteklediklerini için de müteşekkir oldu. Türkmen Lider, seçim sonuçlarının 5 yıl öncekiyle  kıyaslandığında anlamlı ölçüde yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun da 5 yıl süre zarfında yapılan başarılı çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

Türkmen Lider, halkın güvenini kendisine bundan sonraki dönemde daha büyük işler yapmak için ilham verdiğini belirterek, önümüzdeki 7 yıl içerisinde halkının mutlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için daha çok çalışacağını söyledi.

Devlet Başkanı yeni dönemde de uyuşturucu ile amansız mücadelenin devam edeceğini, dış politikada tarafsızlık statüsüne bağlı kalınarak, Türkmenistan’ın dünyadaki itibarını yükseltmek için çalışacaklarını ifade etti. Sanayi sektörünü geliştireceklerini, yeni teknolojilerin alınacağını, ülke ekonomisinin dinamik bir şekilde gelişmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar