Aşkabat’taki basın toplantısına ‘Türkçe’ damgası

Türkmenistan’daki Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un yemin töreninin ardından düzenlenen basın toplantısına ‘Türkçe’ damgasını vurdu.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın organize ettiği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Aşkabat’ta faaliyette bulunan Japon Büyükelçisi Takahiko Kasumata’nın çok iyi derecede Türkçe bildiğini söyleyerek, konuşmasını Türkçe yapmasını istedi. Bunun ardından salonda alkış koptu. Japon Büyükelçi konuşmasını Türkçe gerçekleştirerek, Türkmenistan ile Japonya arasındaki ilişkilerden bahsetti. Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı için bir takım projelerinin olduğunu ve Türkmenistan’da elektrik enerji üretiminin arttırılması için santral inşa ettiklerini anlattı. Büyükelçi, gelecekte de Türkmenistan ile yakından işbirliği yapmaya devam ettireceklerini ifade etti.

Japon Büyükelçiden sonra söz alan Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu Japonyalı meslektaşının konuşmasını Türkçe yapmasının ardından kendi konuşmasını Türkçe yapmamasının doğru olmayacağını söyledi. Türk Büyükelçi, salonda bulunan Türkmenistan’ın yurtdışındaki büyükelçilerinin Türkçe anladığını, yabancı misyon şeflerinden birçoğunun ve basın mensuplarının Türkçe bildiğini belirtti.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinden bahseden Büyükelçi Kapucu, yemin töreninde Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un bir sonraki 7 yıl için yol haritasını belirlediğini ve ortak tarihi, dili, dini olan kardeş ülkeler arasındaki münasebetlerin daha da güçleneceğine inandığını belirtti.  Büyükelçi Kapucu, 15 Temmuz olaylarında Türkmenistan’ın daha ilk dakikalardan itibaren Türkiye’nin ve Türk halkının yanında olduğunu ve bunun için şükranlarını ifade etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar