TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“ÝUNISEF”: Biz işe alýarys

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy täze iş orny boýunça bildiriş çap etdi. Şoňa laýyklykda, mekdep mugallymlaryny sanly we garyşyk okuw sapaklaryna taýýarlamak boýunça milli tälimçi boýunça iş orny döredilýär.

Bu iş orny üçin ýüz tutmalaryň tabşyrmagyň ahyrky möhleti: 13-nji oktýabr, 2021.

 

Dinozawrlaryň ozal mälim bolmadyk iki görnüşi ýüze çykaryldy

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle