TEHNOLOGIÝA

“Facebook”-yň akylly äýnegi

“Facebook” jemgyýetçilik tory kompaniýasy “Luxottica” äýnek öndürýän şereketi bilen bilelikde işläp düzen akylly äýneklerini resmi taýdan hödürledi.

Ulanyjylara ses buýruklary ýa-da äýnegiň ýokarky sag tarapyndaky düwmä arkaly surata we wideo düşürmäge mümkinçilik berýän äýneklerde aýdym diňlemek üçin  hem mümkinçilik döredildi.

Mikrofony arkaly telefonda gürleşmäge mümkinçilik berýän akylly äýnek ilkinji gezek ABŞ-da, Angliýada, Italiýada, Awstraliýada, Irlandiýada we Kanadada 299 dollar (takmynan 2 müň 500 TL) satyldy.

Bu äýnek “Bluetooth” arkaly smartfonlar bilen hem birikdirip bolýar. Bu äýnek arkaly “Heý “Facebook”, surata düşür” ýa-da “Heý “Facebook” wideo al” diýmek zerur bolup durýar.

Suratlar we wideolar “Facebook” tarapyndan äýnek üçin işlenip düzülen “View” atly programmada peýda bolsa-da, derrew jemgyýetçilik tordaky hasaplarda paýlaşylyp, surat arhiwine göçürilip bilner.

 

Ýüzümizi arassalamak üçin ýapgy taýýarlamak

Ýene-de okaň

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar