TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Facebook”-yň akylly äýnegi

“Facebook” jemgyýetçilik tory kompaniýasy “Luxottica” äýnek öndürýän şereketi bilen bilelikde işläp düzen akylly äýneklerini resmi taýdan hödürledi.

Ulanyjylara ses buýruklary ýa-da äýnegiň ýokarky sag tarapyndaky düwmä arkaly surata we wideo düşürmäge mümkinçilik berýän äýneklerde aýdym diňlemek üçin  hem mümkinçilik döredildi.

Mikrofony arkaly telefonda gürleşmäge mümkinçilik berýän akylly äýnek ilkinji gezek ABŞ-da, Angliýada, Italiýada, Awstraliýada, Irlandiýada we Kanadada 299 dollar (takmynan 2 müň 500 TL) satyldy.

Bu äýnek “Bluetooth” arkaly smartfonlar bilen hem birikdirip bolýar. Bu äýnek arkaly “Heý “Facebook”, surata düşür” ýa-da “Heý “Facebook” wideo al” diýmek zerur bolup durýar.

Suratlar we wideolar “Facebook” tarapyndan äýnek üçin işlenip düzülen “View” atly programmada peýda bolsa-da, derrew jemgyýetçilik tordaky hasaplarda paýlaşylyp, surat arhiwine göçürilip bilner.

 

Ýüzümizi arassalamak üçin ýapgy taýýarlamak

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle