TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bildiriş

“Erkin gurluşyk” hususy kärhanasy aşakdaky ugur boýunça iş tejribesi bolan raýatlary saýlama esasda işe kabul edýär

  • Miweli baglar we üzümçilik bilen işläp bilýan tejribeli işgärler

Isleg bildirýän raýatlar işlän ýerleri baradaky maglumat hatlaryny (rezýume) kärhananyň işgärler bölümine tabşyrmaly ýa-da aşakda görkezilen elektron salga (poçta) ibermeli:

info@erkingurlushyk.com

Habarlaşmak üçin telefon belgi: 861-70-74-54 hepdäniň iş günlerinde (duşenbe-anna) sagat 9-00-dan 18-00 aralykda jaň etmeli;

Biziň salgymyz: Mary şäheri. Bitaraplyk köçesiniň 18 jaýynyň (telekeçiler birleşmesiniň binasy) 7-nji gaty.

Owganystan Yslam Emirligi Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny ösdürer

 

Ýene-de okaň

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Ata Watan Eserleri

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Teswirle