IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bildiriş

“Erkin gurluşyk” hususy kärhanasy aşakdaky ugur boýunça iş tejribesi bolan raýatlary saýlama esasda işe kabul edýär

  • Miweli baglar we üzümçilik bilen işläp bilýan tejribeli işgärler

Isleg bildirýän raýatlar işlän ýerleri baradaky maglumat hatlaryny (rezýume) kärhananyň işgärler bölümine tabşyrmaly ýa-da aşakda görkezilen elektron salga (poçta) ibermeli:

info@erkingurlushyk.com

Habarlaşmak üçin telefon belgi: 861-70-74-54 hepdäniň iş günlerinde (duşenbe-anna) sagat 9-00-dan 18-00 aralykda jaň etmeli;

Biziň salgymyz: Mary şäheri. Bitaraplyk köçesiniň 18 jaýynyň (telekeçiler birleşmesiniň binasy) 7-nji gaty.

Owganystan Yslam Emirligi Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny ösdürer

 

Ýene-de okaň

Aşgabatda täze seýilgäh gurlar

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler.

USAID-iň YDA Taslamasy iş berijileri Türkmenabatdaky «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň iş orunlar ýarmarkasyna çagyrýar

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri