IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ÝUNISEF: işe alýar

ÝUNISEF edarasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy täze iş orny barada bildiriş çap etdi. Özüniň jemgyýetçilik torundan täze iş ornuny yglan etdi.
Hususan-da, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine irki kesgitlemek we gatyşmak maksatnamasynyň girizilmegini goldamakda we ÇlÖ-de ene-atanyň goldawyny güýçlendirmekde tehniki kömek üçin konsultant gözlenýär.
Iş üçin ýüz tutmalaryň tabşyrmagyň möhleti: 10-njy sentýabr, 2021
https://www.atavatan-turkmenistan.com/olar-ucin-yewropa-syyahat-cylsyrymlasyar/

Ýene-de okaň

Aşgabatda täze seýilgäh gurlar

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler.

USAID-iň YDA Taslamasy iş berijileri Türkmenabatdaky «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň iş orunlar ýarmarkasyna çagyrýar

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri