BIZNES

“Michael Kors” markasy

Hakyky ady Karl Anderson bolan Michael Kors 1959-njy ýylda dünýä inýär.

Heniz 5 ýaşyndaka moda bilen gyzyklanyp başlaýar.  Babasy we mamasynyň  moda bilen has ýakyn bolanlygy sebäpli, Michael Kors olardan täsirlenipdir.  New Ýorkdaky “Fashion institute of Technology” instituny  tamamlaýar.  Okaýan döwründe  New Ýorkdaky moda öýlerinde işläp, gysga wagtyň içinde dizaýner bolup kabul edilýär.

1981-nji ýylda “Michael Kors” markasyny döreden  Michael Kors ilkinji zenanlar üçin niýetlenen egin-eşiklerini hem şol ýyl öndürýär.

Ol öndüren harytlary  bilen diňe bir ABŞ-da meşhurlyk gazanman, eýsem, döwletiň daşyna hem çykaryp, dünýäniň köp böleginde adyny duýurmagy başarýar.

Michael Kors diňe bir egin-eşik öndürmän, el sagatlaryny hem döredip başlaýar. Ol birnäçe döwletlerde öz dükanlaryny açýar.

Michael Kors “Oscar” medalyny alan birnäçe meşhurlaryň  egin-eşiklerini öndürýär: Joan Allen, Rene Russo, Gwyneth Paltrow, Obama…

“Amazon” kompaniýasy robotyny tanyÅŸdyrdy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri