DÜNÝÄ

Kosmosda burç gülledi

Halkara kosmos bekedinde ilkinji gezek burç gülledi. Bu barada amerikaly astronawt Megan MakArtur özüniň “Twitter” jemgyýetçilik tory sahypasynda mälim etdi.

– Kosmos ajy burçy barada täzelik. Olar gülledi. Biz bir hepdeden burçuň miwelerini görüp bileris – diýip, astronawt belledi.

Mälim bolşy ýaly, bu burç iýul aýynda ekilipdi.

Bilşimiz ýaly, kosmos giňişliginde şeýle wakalar duş gelnip başlady. Mundan başga-da, älem giňişligine dürli önümleri hem iberilýär. Golaýda “SpaceX” kompaniýasynyň kosmos gämisi arkaly Halkara kosmos bekedine ýük we ýangyç iberildi. Ugradylan ýükleriň arasynda awokado, limon, doňdurma ýaly azyk harytlary bar. Şeýle hem ýükleriň arasynda ylmy barlaglary geçirmek maksady bilen garynja we krewetka hem iberilipdi.

 

ÝB 300 million doza sanjym alar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär