SPORT

Ispaniýa – ilkinji finalçy

Germaniýada geçirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda ýarym finalyň ilkinji duşuşygy geçirildi. Onda şu gezekki çempionatda has netijeli hem-de has erjel oýun görkezip gelýän Ispaniýa bilen Kilian Mbappeli Fransiýa duşuşdy.

Duşuşyk 2:1 hasabynda Ispaniýanyň peýdasyna tamamlandy we Ispaniýa finala çykan ilkinji ýygyndy boldy. Turuwbaşdan çempionat başlandna bäri Ispaniýanyň ýygyndysy ýeňilmän gelýär.

De la Fuenteniň şägirtlerinden ýaş futbolçy Lamin Ýamalyň uzak aralykdan geçiren owadna goly ýarym finalyň ýatda galyjy pursatlarynyň biri boldy.

Fransiýa duşuşygyň 9-nji minutynda Kolo Muani bilen öňe saýlandy. Lamin Ýamal 21-nji minutda hasaby deňledi, Olmo bolsa 25-nji minutda Ispaniýany öňe geçirdi.

Duşuşyk şol hasapda hem tamamlandy.

Ýene-de okaň

58 ýaşyndaky türgen Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder

Sport baýramçylygy – Olimpiýa oýunlaryna sanlyja gün galdy

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri