TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

ABŞ sanjymlaryny paýlaşar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy ABŞ-nyň koronawirus ýokanjyna garşy sanjym kömegini bermegini dowam etdirjekdigini belledi.

ABŞ-nyň hökümeti ösüp gelýän ýurtlarda köpçülikleýin sanjyma kömek bermek maksady bilen 500 million doza sanjym muzdsuz bermegi meýilleşdirdi. Şeýlelikde, ABŞ-nyň sanjym kömek etmek wadasy 1 milliard doza ýetdi.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy dünýäniň ilatynyň 70 göterime sanjym etmek üçin azyndan 11 milliard doza golaý sanjym gerek bolýar.

Şu ýylyň ahyryna çenli iň pes maksat ählumumy sanjymyň möçberiniň 40 göterime ýetirilmegi göz öňünde tutulýar.

 

“Türkmenhaly”: haly önümlerini karzyna alyp bolar

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle