Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlarymyzy Size ýetirmäge dowam edýäris. Şu gün Size Polşa Respublikasynyň sanawa giren uniwersitetleri baradaky maglumaty ýetirýäris.

Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Germaniýanyň,  Hindistanyň,  Korea Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik.

Bu maglumatlar Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy” boýunça 2022-nji ýyl üçin  ýyllyk maglumatnamasyndan alyndy.

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Polşa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 1. Jagiellonian university
 2. University of warsaw
 3. Adam Mickiewicz university, Poznan
 4. Gdansk university of Technology
 5. Medical university of Bialystok
 6. Medical university of Warsaw
 7. Nicolaus Copernicus university in Torun
 8. SWPS university of Social Sciences and Humanities
 9. AGH university of Science and Technology
 10. Cracow university of Technology
 11. University of Gdansk
 12. University of lodz
 13. Lodz university of Technology
 14. Maria Curie-Sklodowska university (UMCS)
 15. Poznan University of Technology
 16. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 17. Warsaw university of Life Sciences – SGGW
 18. Warsaw university of Technology
 19. Wroclaw university of Environmental and life Science
 20. Wroclaw university of Science and Technology
 21. University of Wroclaw

 

Rumyniýa: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň-sanawy 2022