Hindistan :Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Okyjylarymyz tarapyndan bize Hindistanyň birnäçe ýokary okuw mekdebiniň adyny iberip, “bu ýokary okuw mekdepleri sanawa girýärmi?” mazmunly soraglaryň sanynyň artýandygyny hasaba alyp, bu gün Size Hindistanyň  diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň  2022-nji ýyl boýunça sanawyny ýetirýäris. Biz eýýäm birnäçe ýyldan bäri Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw … Continue reading Hindistan :Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022