BILIM

Rumyniýa: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň-sanawy 2022

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlarymyzy Size ýetirmäge dowam edýäris. Şu gün Size Rumyniýa Respublikasynyň sanawa giren uniwersitetleri baradaky maglumaty Size ýetirýäris.

Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Germaniýanyň,  Hindistanyň,  Korea Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň abraýly  ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik.

Bu maglumatlar Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-” boýunça 2022-nji ýyl üçin  ýyllyk maglumatnamasyndan alyndy.

Mälim bolşy ýaly, ozalky ýyllarda Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem Weng­ri­ýa­nyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne ýo­ka­ry bi­lim we ma­gist­ra­tu­ra okuw mak­sat­na­ma­la­ry bo­ýun­ça se­çip alyş işi­ni ge­çir­ýärdi.

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Rumyniýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 1. Bucharest University of Economic Studies.
 2. Luliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
 3. Babeş-Bolyai University
 4. Alexandru loan Cuza university
 5. University of Bucharest
 6. Dunarea de Jos University of Galati
 7. Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures
 8. Gheorghe asachi Technical University of laşi
 9. Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy
 10. Lucian Blaga University of Sibiu
 11. University of Oradea
 12. Polytechnic University of Bucharest
 13. Polytechnic University of Timişoara
 14. Technical University of Cluj-Napoca
 15. Transilvania University of Braşov
 16. West university of Timişoara

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKIÝÄNIŇ ABRAÝLY ÝOKARY OKUW MEKDEPLERI :2022

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýetiniň Astrahana sapary

Halkara informatika olimpiadasyna badalga berildi

Türkmen ýaşlary ylmy işlerini hödürleýärler

Türkmen ýaşlary üçin Malaýziýada talyp hakly okamak mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri

Ýaşlaryň arasynda geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşige badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen gyzy Moskwada geçirilýän şowhunly telebäsleşige gatnaşdy

Ata Watan Eserleri