Russiýa Federasiýasy : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Russiýa Federasiýasynyň halkara abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy belli boldy. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”  kesgitlendi.  Halkara bilim ulgamyndaky maglumatlary okyjylaryna yzygiderli ýetirip gelýän www.atavatan-turkmenistan.com  saýty şugün Size ilkinji bolup Türkiýeden sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiren bolsa häzir … Continue reading Russiýa Federasiýasy : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022