Birleşen Arap Emirlikler :Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Türkmenistanyň ýakynda halkara uçar gatnawlaryny tapgyrlaýyn açýandygyny, şol döwürde bolsa ilkinji nobatda Germaniýa we Birleşen Arap Emirliklerine uçar gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny hasaba alyp köp sanly okyjylarymyz bize Germaniýa bilen bir hatarda bu Birleşen Arap Emirliklerinden halkara sanawa girýän abraýly ýokary okuw mekdepleri barada maglumaty saýtymyza ýerleşdirmegi haýyş edip ýazdylar.  Ýakynda … Continue reading Birleşen Arap Emirlikler :Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022