Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy : Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlarymyzy Size ýetirmäge dowam edýäris. Bu gün Size dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri bolan Oxford we  Cambridge ýaly uniwersitetleriň ýurdy bolan  Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň sanawa giren uniwerstetleri baradaky maglumaty Size ýetirýäris. Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň,  … Continue reading Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy : Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022