Belarus: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdebi 2022

Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022” maglumatnamasyna laýyklykda 2022-nji ýylda sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň we Gazagystanyň sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiren bolsak bu gezek, Belarusdan sanawa … Continue reading Belarus: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdebi 2022