Ukraina : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlary ilkinji bolup Size ýetirmäge dowam edýäris. Biz öň Size Türkiýe we Russiýa Federasiýasanyň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky maglumaty ýetiren bolsak indi Size Ukrainanyň sanawa giren bilim edaralarynyň sanawyny ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň … Continue reading Ukraina : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022