Home HABARLAR BILIM Fransiýa Respublikasynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy-2022

Fransiýa Respublikasynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy-2022

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlarymyzy Size ýetirmäge dowam edýäris. Şu gün Size Fransiýa Respublikasynyň sanawa giren uniwersitetleri baradaky maglumaty ýetirýäris.

Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Germaniýanyň,  Hindistanyň,  Korea Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik.

Bu maglumatlar Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy” boýunça 2022-nji ýyl üçin  ýyllyk maglumatnamasyndan alyndy.

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Fransiýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 1. Paris Sciences et Letters-PSL Research university Paris
 2. Sorbonne university
 3. Institut Polytechnique de Paris
 4. University Paris-Saclay
 5. Universite de Paris
 6. Ecole des Ponts Paris Tech
 7. Aix-Marseille university
 8. University of Bordeaux
 9. Ecole Normale Superieure de Lyon
 10. Montpellier university
 11. Universite Grenoble Alpes
 12. IMT Atlantique
 13. University of Cote d, Azur
 14. Ecole des Mines de Saint-Etienne
 15. L, institut Agro
 16. Sciences Po
 17. Federal University of Toulouse Midi-Pyrenees
 18. Centrale Nantes
 19. University of Strasbourg
 20. Cy Cergy Paris University
 21. University of Lorraine
 22. University of Nantes
 23. Arts et Metiers
 24. Normandy university
 25. Universite Poltytechnique Hauts-de-France
 26. University of Technology of Compiegne
 27. University of Technology of Troyes
 28. Jean Moulin University-Lyon 3
 29. Lumiere University, Lyon 2

 

Polşa Respublikasynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy-2022