TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Turkmen translation

Туркменистан и Великобритания: обсуждена cитуация в Афганистане

Ata Watan Eserleri
Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провёл телефонный разговор с Лордом Ахмадом Уимблдонским, Министром при Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании....

В МИД Туркменистана состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире»

Ata Watan Eserleri
24 марта 2021 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана в гибридном формате состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире». Данное мероприятие, приурочено к...

Встреча с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана

Ata Watan Eserleri
22 февраля 2021 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана маршалом Абдул Рашидом Дустумом, прибывшим в...

Программа Фулбрайта для иностранных студентов

Мы рады сообщить, что программа Фулбрайта для иностранных студентов (степень магистра) начала принимать заявки! Просим поделиться данной информацией с потенциально заинтересованными лицами. Программа магистратуры Фулбрайта...

Siz Haýsy Ölçeg Çärýeginde : “Baý Ata-Garyp Ata”

Baş Redaktor
Geçen ýylyň ahyrynda okan kitaplarymyz barada gysgaça seljerme ýazyp başlapdyk we häzire çenli bary ýogy  2 sany kitap seljermesini saýtymyza ýerleşdirip bildik. Diýmek okan kitaplarymyzda...

Çagaňyzyň haýsy sport bilen meşgullanmalydygyny bilýäňizmi?!

Ata Watan Eserleri
Sport islendik ýaşly ynsanyň saglygyna peýdaly. Emma çagalary irki ýaşdan sporta gönükdirmegiň geljekde sagdyn jemgyýetiň binýadyny kemala getirýändigini unutmaly däldiris. Çagalaryň fiziki işjeňligiň kadalaşmagy olaryň...

Maşgalada çaga terbiýesi

Aslyna seredilende her bir maşgalanyň, her bir ene-atanyň özüne mahsus bir terbiýeçilik usuly bolýar. Ylmy-barlag işleriniň netijelerine görä köp maşgalada öňden gelýän däpler we usullar...

Çagaňyza nähili oýnawaç saýlaýaňyz?

Ata Watan Eserleri
Oýnawaçlar çagalar üçin diňe bir güýmenje däl, ol çaganyň intellektual ösüşine, gylyk-häsiýetleriniň kemala gelmegine täsir edýär. Oýnawaçlar witrinasynda duran oýunjaklar çaganyň ünsüni näçe özüne çekse-de,...

Meniň şapagym

Soradylar menden bagtyň syryny Birneme oýlandym durmuşym hakda Haçan nirede näwagt neneň Özümi bagtly bagtyýar saýdym   Asudalyk bolsa ýürek töründe, Öňkülerdeý ynjamasa gursagyñ Sähel...

Nurly günlere çakylyk

Günleriň birinde şeýle bir gözler maňa bakdy, ol gözler “bu ne gözel perizat, Wah arman” diýen sözleri okadym. Ol gözler gözlerime däl, kalbyma bakdy! Meger...