BILIM

Hytaý 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça biz Türkiýäniň we GDA agza ýurtlarynyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekDepleriniň sanawyny Size ýetiripdik. Indi bolsa Size  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtynyň toplan maglumatlary esasynda Hytaýyň sanawa giren ýokary okuw mekdeplerini ýetirýäris.

Siz käbir ýurtlar boýunça ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna biziň Atavatan TV You Tube kanalyndan şu linke basyp tomaşa edip bilersiňiz!

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Biz  ýokary okuw mekdepleriniň atlaryny we ýurtlaryň adyny halkara guramalaryň –  “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda, Iňlis dilinde ýerleşdirýäris. Geçen ýyl Hytaýyň 81 ýokary okuw mekdebi bu sanawa giren bolsa bu ýyl olaryň sany 89-a ýetipdir.

 1. Tsinghua University
 2. Peking University
 3. University of   Science  and  Technology  of   China
 4. Zhejiang University
 5. Fudan University
 6. Nanjing University
 7. Shanghai Jiao  Tong  University
 8. Sun Yat-sen  University
 9. Beijing Normal  University
 10. Huazhong University of  Science  and Technology
 11. Southern University of Science and Technology (SUSTech)
 12. Nankai University
 13. Wuhan University
 14. Central South University
 15. Harbin Institute of  Technology
 16. Hunan University
 17. Tongji University
 18. Beihang University
 19. East China Normal  University
 20. Renmin University of  China
 21. Shenzhen University
 22. Soochow University
 23. South China University of  Technology
 24. Southeast University
 25. Tianjin University
 26. Xiamen University
 27. Xi’an Jiaotong University
 28. Beijing Institute of  Technology
 29. China Agricultural University
 30. China University of  Petroleum,  Beijing
 31. Dalian University of  Technology
 32. East China University  of  Science  and Technology
 33. University of Electronic  Science  and Technology  of  China
 34. Huazhong Agricultural University
 35. University of International  Business  and  Economics
 36. Jiangsu Normal University
 37. Nanjing University of  Information  Science  and  Technology
 38. Nanjing Medical University
 39. Nanjing Normal University
 40. Northwestern Polytechnical University
 41. Shandong University
 42. Sichuan University
 43. Beijing Jiaotong University
 44. Capital Medical University
 45. China University of Geosciences, Beijing
 46. China University of  Geosciences,  Wuhan
 47. China University of Mining and Technology
 48. China Pharmaceutical University
 49. Chongqing University
 50. Fuzhou University
 51. Guangdong University of  Technology
 52. Jiangsu University
 53. Jilin University
 54. Jinan University
 55. Nanjing Agricultural University
 56. Nanjing Tech University
 57. Northeastern University
 58. Northeast Normal University
 59. Northwest University
 60. NorthWest A&F University
 61. University of Science and Technology Beijing
 62. Shanghai University
 63. Shanghai University of Finance and  Economics (SUFE)
 64. Shanghai Maritime University
 65. Shantou University
 66. Southwestern University of Finance and  Economics
 67. Wuhan University of Technology
 68. Xiangtan University
 69. Xidian University
 70. Yangzhou University
 71. Guangxi University
 72. Huaqiao University
 73. Nanjing University of  Aeronautics and Astronautics
 74. North China Electric Power  University
 75. Ocean University of  China
 76. University of South  China
 77. Southern Medical University
 78. Southwest Jiaotong University
 79. Wenzhou Medical University
 80. Yanshan University
 81. Zhejiang University of  Technology
 82. South China Normal  University
 83. Xi‘an Jiaotong-Liverpool University
 84. Zhejiang Normal University
 85. Beijing University of  Chemical  Technology
 86. Beijing Forestry University
 87. Beijing University of   Technology
 88. Central University of   Finance  and  Economics
 89. Kunming University of   Science  and  Technology

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

ÝB Türkmenbaşy şäherinde energiýany iň köp tygşytlaýan mekdebi sylaglady