Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan halkara guramalaryň “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda, taýýarlanan daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän ýokary okuw mekdepleriniň 2021-nji ýyl üçin sanawy düzüldi. Bu sanawa dünýäniň ençeme ýurdundan köp … Continue reading Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler