“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Makul Hyzmat” hususy kärhanasynyň baş direktory Altyn Nurmuhammedowa saýtymyza beren beýanatynda, kärhananyň intellektual telekeçilik başlangyçlardan ugur alyp hereket edýändigini, müşderlerine ýokary hilli we amatly bahadan hyzmat bermek bilen, şol  bir wagtda giň halk köpçüligi üçin amala aşyrylýan taslamalara özleriniň mümkinçlilikleriniň çäklerinde gatnaşýandygyny habar berdi. Baş direktoryň … Continue reading “Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary