TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw mekdepleri 2021

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça Size ýetirip gelýäris. Halkara  guramalaryň –  “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda  halkara abraýly okuw mekdepleriniň sanawyny aýry-aýry ýurtlar boýunça bu habarda berilýän linkden okap bilersiňiz. Siz bu habarda şeýle hem, käbir halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri boýunça aýratynlykda berilýän habary hem okap bilersiňiz!

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

 

Germaniýa 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

 

Hytaý 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

 

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

 

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Ýene-de okaň

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Teswirle