TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Germaniýa 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça biz Türkiýäniň,  GDA agza ýurtlarynyň  we Hytaýyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetiripdik. Indi bolsa Size  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtynyň toplan maglumatlary esasynda Germaniýanyň  sanawa giren ýokary okuw mekdeplerini ýetirýäris.

Siz käbir ýurtlar boýunça ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna biziň Atavatan TV You Tube kanalyndan şu linke basyp tomaşa edip bilersiňiz!

 1. LMU Munich
 2. Technical University of Munich
 3. Heidelberg University
 4. Humboldt University of Berlin
 5. Charité – Universitätsmedizin Berlin
 6. University of Freiburg
 7. University of Tübingen
 8. RWTH Aachen University
 9. University of Bonn
 10. Free University of Berlin
 11. University of Göttingen
 12. Ulm University
 13. University of Hamburg
 14. Technical University of Berlin
 15. University of Cologne
 16. University of Mannheim
 17. TU Dresden University
 18. University of Würzburg
 19. Bielefeld University
 20. Karlsruhe Institute of Technology
 21. University of Erlangen-Nuremberg
 22. University of Münster
 23. University of Duisburg-Essen
 24. University of Hohenheim
 25. University of Konstanz
 26. University of Kiel
 27. University of Passau
 28. University of Potsdam
 29. Ruhr University Bochum
 30. University of Stuttgart
 31. Technical University of Darmstadt
 32. Goethe University Frankfurt
 33. Jacobs University
 34. Johannes Gutenberg University of Mainz
 35. University of Marburg
 36. University of Bayreuth
 37. University of Bremen
 38. Justus Liebig University Giessen
 39. TU Dortmund University
 40. Leibniz University Hanover
 41. University of Greifswald
 42. Hamburg University of Technology
 43. University of Siegen
 44. University of Wuppertal
 45. Friedrich Schiller University Jena
 46. University of Kaiserslautern
 47. TU Braunschweig
 48. Ilmenau University of Technology

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle