Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Orta  mekdeplerde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýurdumyzdaky we halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlar okyjylarymyz tarapyndan iň gyzyklanýan habarlaryň biridir. Şol sebäpli biz şu ulgama degişli ähli habarlary toparlara bölüp saýtymyza ýerleşdirýäris. Bu habar yzygiderli täzelenip durýan habar bolar. Okyjylarymyz her bir topara degişli aşakda linki … Continue reading Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde