Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça biz Türkiýäniň,  GDA agza ýurtlarynyň,  Hytaýyň  we Germaniýanyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetiripdik. Indi bolsa Size  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   internet saýtynyň toplan maglumatlary esasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň  sanawa giren ýokary okuw … Continue reading Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri