TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Birleşen Arap Emirlikler :Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Türkmenistanyň ýakynda halkara uçar gatnawlaryny tapgyrlaýyn açýandygyny, şol döwürde bolsa ilkinji nobatda Germaniýa we Birleşen Arap Emirliklerine uçar gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny hasaba alyp köp sanly okyjylarymyz bize Germaniýa bilen bir hatarda bu Birleşen Arap Emirliklerinden halkara sanawa girýän abraýly ýokary okuw mekdepleri barada maglumaty saýtymyza ýerleşdirmegi haýyş edip ýazdylar.  Ýakynda Germaniýanyň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky sanawy okyjylarymyza ýetirendigimizi hasaba alyp, bugün Birleşen Arap Emirlikleriniň sanawyny saýtymyza ýerleşdirýäris.

Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň,  Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň,  Hytaýyň,  Germaniýanyň,  Hindistanyň we Korea Respublikasynyň  abraýly  ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik.

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

BAE : Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

  1. KHALIFA UNIVERSITY
  2. UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITY
  3. UNIVERSITY OF SHARJAH
  4. ZAYED UNIVERSITY
  5. AMERICAN UNIVERSITY OF SHARJAH

Hormatly okyjylarymyz,

Halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin aşakdaky ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

 

Koreýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKIÝÄNIŇ ABRAÝLY ÝOKARY OKUW MEKDEPLERI :2022

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle