TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Hindistan :Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Okyjylarymyz tarapyndan bize Hindistanyň birnäçe ýokary okuw mekdebiniň adyny iberip, “bu ýokary okuw mekdepleri sanawa girýärmi?” mazmunly soraglaryň sanynyň artýandygyny hasaba alyp, bu gün Size Hindistanyň  diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň  2022-nji ýyl boýunça sanawyny ýetirýäris.

Biz eýýäm birnäçe ýyldan bäri Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-” boýunça ýyllyk maglumatnamalary Size ýetirip gelýäris. Köp sanly okyjylarymyzyň haýyşy hasaba alyp, şeýle sanawy 2022-nji ýyl boýunça hem www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna  ýerleşdirip başladyk. Biz saýtymyzyň Bilim sahypasynda şeýle hem diplomy tassyk etmek üçin gerekli resminamalaryň sanawy we beýleki temalarda hem köp sanly habarlary okyjylarymyza ýetirip gelýäris. Şeýle hem, daşary ýurtda talyp haklary we şuňa meňzeş peýdaly temalardaky habarlary hem biziň Bilim sahypamyzdan tapyp bilersiňiz

Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň,  Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň,  Hytaýyň we Germaniýanyň sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiren bolsak bu gezek, Hindistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris.

Siz ýokaryda agzalan ýurtlar boýunça Sanawy www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň Bilim sahypasyndan tapyp bilersiňiz. Biz şol  ýokarda öň sanawy berilen döwletleriň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky linki şu habarymyzyň soňunda täzeden paýlaşýarys.

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Hindistan: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 

 1. Indian Institute of Science
 2. Indian Institute of Technology Ropar
 3. Indian Institute of Technology Indore
 4. Indian Institute of Technology Bombay
 5. Indian Institute of Technology Delhi
 6. Indian Institute of Technology Kharagpur
 7. Institute of Chemical Technology
 8. Indian Institute of Technology Gandhinagar
 9. Indian Institute of Technology Roorkee
 10. Amrita Vishwa Vidyapeetham
 11. Banaras Hindu University
 12. University of Delhi
 13. Indian Institute of Science Education and Research, Pune
 14. Indian Institute of Technology Bhubaneswar
 15. Indian Institute of Technology Guwahati
 16. Indian Institute of information Technology Hyderabad
 17. Indian Institute of Technology Kanpur
 18. Indian Institute of Technology Madras
 19. Jamia Millia Islamia
 20. Jawaharlal Nehru University
 21. Panjab University
 22. Savitribai Phule Pune University
 23. Thapar University
 24. Acharya Nagarjuna University
 25. Aligarh Muslim University
 26. Indian Institute of Science Education and Research Kolkata
 27. Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad
 28. Indian Institute of Technology Patna
 29. Jadavpur University
 30. National Institute of Technology Rourkela
 31. National Institute of Technology, Tiruchirappalli
 32. Osmania University
 33. Pondicherry University
 34. Sri Venkateswara University
 35. Tezpur University
 36. VIT University
 37. Amity University
 38. Andhra University
 39. Anna University
 40. Annamalai University
 41. Banasthali University
 42. Birla Institute of Technology and Science, Pilani
 43. Cochin University of Science and Technology
 44. Delhi Technological University
 45. GITAM University
 46. KIIT University
 47. Maharaja Sayajirao University of Baroda
 48. Manipal Academy of Higher Education
 49. University of Mumbai
 50. University of Mysore
 51. PSG College of Technology
 52. SASTRA University
 53. Sathyabama Institute of Science and Technology
 54. Siksha ‘O’ Anusandhan
 55. SRM Institute of Science and Technology
 56. Tamil Nadu Agricultural University
 57. JSS Academy of Higher Education and Research
 58. Indraprastha Institute of Information Technology Delhi
 59. Mahatma Gandhi University
 60. Saveetha University
 61. Bharathiar University
 62. Kalasalingam Academy of Research and education
 63. National institute of technology silchar
 64. Veltech University
 65. Vit university
 66. Dr B.R Ambedkar National Institute of Technology Jalandhar
 67. Guru Jambheswar University of Science and Technology
 68. Indian institute of Science Education and research Bhopal
 69. Indian institute of technology mandi
 70. Jamia Hamdard University
 71. King Georges Medical University
 72. KL university
 73. Lovely Provessional University
 74. University of Calcutta
 75. Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur(JNTUA)
 76. University of Lucknow
 77. Maharaja Sayajirao University of Baroda

Germaniýa :Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz,

 

Hindistan, Germaniýa, Hytaý, ABŞ, Gruziýa, Belarus, Gazagystan, Ukraina, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň  we beýleki ýurtlara degişli sanawy, şeýle hem, halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin aşakdaky ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

 

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle