TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Germaniýa :Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Germaniýanyň  diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň  2022-nji ýyl boýunça sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022” maglumatnamasyna laýyklykda 2022-nji ýylda sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň,  Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň  we Hytaýyň sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiren bolsak bu gezek, Germaniýanyň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Sanawy www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň Bilim sahypasyndan tapyp bilersiňiz. Biz şol  ýokarda öň sanawy berilen döwletleriň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky linki şu habarymyzyň soňunda täzeden paýlaşýarys.

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

 

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Germaniýa: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 

 1. LMU Munich
 2. Technical University of Munich
 3. Heidelberg University
 4. Humboldt University of Berlin
 5. Charité – Universitätsmedizin Berlin
 6. University of Freiburg
 7. University of Tübingen
 8. RWTH Aachen University
 9. University of Bonn
 10. Free University of Berlin
 11. University of Göttingen
 12. Ulm University
 13. University of Hamburg
 14. Technical University of Berlin
 15. University of Cologne
 16. University of Mannheim
 17. TU Dresden University
 18. University of Würzburg
 19. Bielefeld University
 20. Karlsruhe Institute of Technology
 21. University of Erlangen-Nuremberg
 22. University of Münster
 23. University of Duisburg-Essen
 24. University of Hohenheim
 25. University of Konstanz
 26. University of Kiel
 27. University of Passau
 28. University of Potsdam
 29. Ruhr University Bochum
 30. University of Stuttgart
 31. Technical University of Darmstadt
 32. Goethe University Frankfurt
 33. Jacobs University
 34. Johannes Gutenberg University of Mainz
 35. University of Marburg
 36. University of Bayreuth
 37. University of Bremen
 38. Justus Liebig University Giessen
 39. TU Dortmund University
 40. Leibniz University Hanover
 41. University of Greifswald
 42. Hamburg University of Technology
 43. University of Siegen
 44. University of Wuppertal
 45. Friedrich Schiller University Jena
 46. University of Kaiserslautern
 47. TU Braunschweig
 48. Ilmenau University of Technology
 49. Heinrich Heine University Dusseldorf
 50. University of Regensburg

 

Hytaý: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz,

 

Germaniýa, Hytaý, ABŞ, Gruziýa, Belarus, Gazagystan, Ukraina, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň  we beýleki ýurtlara degişli sanawy, şeýle hem, halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin aşakdaky ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle