TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Hytaý: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Hytaýyň  diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022” maglumatnamasyna laýyklykda 2022-nji ýylda sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň,  Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiren bolsak bu gezek, Hytaýyň  sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Sanawy www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň Bilim sahypasyndan tapyp bilersiňiz. Biz şol döwletleriň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky linki şu habarymyzyň soňunda täzeden paýlaşýarys.

 

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

 

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Hytaý: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 

 1. Tsinghua University
 2. Peking University
 3. University of Science and Technology of China
 4. Zhejiang University
 5. Fudan University
 6. Nanjing University
 7. Shanghai Jiao Tong University
 8. Sun Yat-sen University
 9. Beijing Normal University
 10. Huazhong University of Science and Technology
 11. Southern University of Science and Technology (SUSTech)
 12. Nankai University
 13. Wuhan University
 14. Central South University
 15. Harbin Institute of Technology
 16. Hunan University
 17. Tongji University
 18. Beihang University
 19. East China Normal University
 20. Renmin University of China
 21. Shenzhen University
 22. Soochow University
 23. South China University of Technology
 24. Southeast University
 25. Tianjin University
 26. Xiamen University
 27. Xi’an Jiaotong University
 28. Beijing Institute of Technology
 29. China Agricultural University
 30. China University of Petroleum, Beijing
 31. Dalian University of Technology
 32. East China University of Science and Technology
 33. University of Electronic Science and Technology of China
 34. Huazhong Agricultural University
 35. University of International Business and Economics
 36. Jiangsu Normal University
 37. Nanjing University of Information Science and Technology
 38. Nanjing Medical University
 39. Nanjing Normal University
 40. Northwestern Polytechnical University
 41. Shandong University
 42. Sichuan University
 43. Beijing Jiaotong University
 44. Capital Medical University
 45. China University of Geosciences, Beijing
 46. China University of Geosciences, Wuhan
 47. China University of Mining and Technology
 48. China Pharmaceutical University
 49. Chongqing University
 50. Fuzhou University
 51. Guangdong University of Technology
 52. Jiangsu University
 53. Jilin University
 54. Jinan University
 55. Nanjing Agricultural University
 56. Nanjing Tech University
 57. Northeastern University
 58. Northeast Normal University
 59. Northwest University
 60. NorthWest A&F University
 61. University of Science and Technology Beijing
 62. Shanghai University
 63. Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)
 64. Shanghai Maritime University
 65. Shantou University
 66. Southwestern University of Finance and Economics
 67. Wuhan University of Technology
 68. Xiangtan University
 69. Xidian University
 70. Yangzhou University
 71. Guangxi University
 72. Huaqiao University
 73. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 74. North China Electric Power University
 75. Ocean University of China
 76. University of South China
 77. Southern Medical University
 78. Southwest Jiaotong University
 79. Wenzhou Medical University
 80. Yanshan University
 81. Zhejiang University of Technology
 82. Beijing university of chemical technology
 83. Zhejiang normal university
 84. Guangzhou University
 85. Wenzhou university
 86. Xian jiatong-liverpool university
 87. Donghua university
 88. Qingdao University
 89. South china normal university
 90. Zhejiang university of finance and economics
 91. Beijing foresty university
 92. Beijing university of technology
 93. Central university of finance and economics
 94. Chengdu university
 95. China university of petroleum(east china)
 96. Jianghan university
 97. Kunming university of science and technology
 98. Southwest petroleum university
 99. University of electronic science and Technology of China

Amerikanyň Birleşen Ştatlary : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

 

 

Hormatly okyjylarymyz,

 

Hytaý, ABŞ, Gruziýa, Belarus, Gazagystan, Ukraina, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň  we beýleki ýurtlara degişli sanawy, şeýle hem, halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin aşakdaky ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

 

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle