Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy belli boldy. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”  kesgitlendi.  Halkara bilim ulgamyndaky maglumatlary okyjylaryna yzygiderli ýetirip gelýän www.atavatan-turkmenistan.com saýty Türkmen talyplarynyň iň köp bilim almak üçin gidýän ýurtlarynyň sanawyny aýratynlykda Size ýetirýär. Şol nukdaýnazardan Size … Continue reading Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022