Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty Size 2021-nji ýylyň 01-nji martyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibini ýetirýär.

2021-nji ýylyň 01-nji martyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat -Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat -Daşoguz T5-103 2,4,6 15-00 15-50
Aşgabat -Daşoguz T5-105 1,3,5,7 18-00 18-50
Aşgabat -Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat -Türkmenabat T5-181 1,5 15-30 16-20
Aşgabat -Türkmenabat Т5-163 2,3,4,6,7 18-00 18-50
Aşgabat -Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat -Mary T5-125 4,7 13-00 13-40
Aşgabat -Mary T5-135 1,2,3,5,6 17-40 18-20
Aşgabat -Türkmenbaşy T5-241 1,3,5,7 08-30 09-30
Aşgabat -Türkmenbaşy T5-247 1,2,4,5,6,7 19-20 20-20
Aşgabat -Türkmenbaşy T5-225 3 15-00 16-00
Daşoguz -Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz -Aşgabat T5-104 2,4,6 21-05 21-55
Daşoguz -Aşgabat T5-106 1,3,5,7 19-50 20-40
Türkmenabat -Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat -Aşgabat T5-182 1,5 21-05 21-55
Türkmenabat -Aşgabat Т5-164 2,3,4,6,7 19-50 20-40
Mary -Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary -Aşgabat T5-126 4,7 19-00 19-40
Mary -Aşgabat T5-136 1,2,3,5,6 19-20 20-00
Türkmenbaşy -Aşgabat T5-242 1,3,5,7 10-30 11-30
Türkmenbaşy -Aşgabat T5-248 1,2,4,5,6,7 21-20 22-20
Türkmenbaşy -Aşgabat T5-226 3 21-25 22-25
Daşoguz -Mary T5-227 4,7 16-50 18-00
Daşoguz -Türkmenbaşy T5-236 2,4,6 16-50 18-05
Daşoguz -Türkmenbaşy T5-336 3 19-10 20-25
Daşoguz -Türkmenabat T5-382 1,5 19-15 20-05
Mary -Daşoguz T5-228 4,7 14-40 15-50
Türkmenbaşy -Daşoguz T5-235 2,4,6 19-05 20-05
Türkmenbaşy -Daşoguz T5-335 3 17-00 18-10
Türkmenabat -Daşoguz T5-381 1,5 17-20 18-15
Türkmenabat -Daşoguz T5-381 1,5 17-20 18-15
Daşoguz -Türkmenabat T5-382 1,5 19-15 20-05
Mary -Daşoguz T5-228 4,7 14-40 15-50
Daşoguz -Mary T5-227 4,7 16-50 18-00
Türkmenbaşy -Daşoguz T5-235 2,4,6 19-05 20-05
Türkmenbaşy -Daşoguz T5-335 3 17-00 18-10
Daşoguz -Türkmenbaşy T5-236 2,4,6 16-50 18-05
Daşoguz -Türkmenbaşy T5-336 3 19-10 20-25
*uçuş rejesi üýtgäp biler
Okap bilersiňiz  Doňdurma nädip döredi?

 

Çeşme:https://turkmenistanairlines.tm/

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Çagalar üçin sözlük: Suratly Sözlük-Makul Sözlük

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Italiýa uly hasaply ýeňiş bilen başlady
Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar