Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty Size 2021-nji ýylyň 01-nji martyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibini ýetirýär.

2021-nji ýylyň 01-nji martyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat -Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat -Daşoguz T5-103 2,4,6 15-00 15-50
Aşgabat -Daşoguz T5-105 1,3,5,7 18-00 18-50
Aşgabat -Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat -Türkmenabat T5-181 1,5 15-30 16-20
Aşgabat -Türkmenabat Т5-163 2,3,4,6,7 18-00 18-50
Aşgabat -Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat -Mary T5-125 4,7 13-00 13-40
Aşgabat -Mary T5-135 1,2,3,5,6 17-40 18-20
Aşgabat -Türkmenbaşy T5-241 1,3,5,7 08-30 09-30
Aşgabat -Türkmenbaşy T5-247 1,2,4,5,6,7 19-20 20-20
Aşgabat -Türkmenbaşy T5-225 3 15-00 16-00
Daşoguz -Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz -Aşgabat T5-104 2,4,6 21-05 21-55
Daşoguz -Aşgabat T5-106 1,3,5,7 19-50 20-40
Türkmenabat -Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat -Aşgabat T5-182 1,5 21-05 21-55
Türkmenabat -Aşgabat Т5-164 2,3,4,6,7 19-50 20-40
Mary -Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary -Aşgabat T5-126 4,7 19-00 19-40
Mary -Aşgabat T5-136 1,2,3,5,6 19-20 20-00
Türkmenbaşy -Aşgabat T5-242 1,3,5,7 10-30 11-30
Türkmenbaşy -Aşgabat T5-248 1,2,4,5,6,7 21-20 22-20
Türkmenbaşy -Aşgabat T5-226 3 21-25 22-25
Daşoguz -Mary T5-227 4,7 16-50 18-00
Daşoguz -Türkmenbaşy T5-236 2,4,6 16-50 18-05
Daşoguz -Türkmenbaşy T5-336 3 19-10 20-25
Daşoguz -Türkmenabat T5-382 1,5 19-15 20-05
Mary -Daşoguz T5-228 4,7 14-40 15-50
Türkmenbaşy -Daşoguz T5-235 2,4,6 19-05 20-05
Türkmenbaşy -Daşoguz T5-335 3 17-00 18-10
Türkmenabat -Daşoguz T5-381 1,5 17-20 18-15
Türkmenabat -Daşoguz T5-381 1,5 17-20 18-15
Daşoguz -Türkmenabat T5-382 1,5 19-15 20-05
Mary -Daşoguz T5-228 4,7 14-40 15-50
Daşoguz -Mary T5-227 4,7 16-50 18-00
Türkmenbaşy -Daşoguz T5-235 2,4,6 19-05 20-05
Türkmenbaşy -Daşoguz T5-335 3 17-00 18-10
Daşoguz -Türkmenbaşy T5-236 2,4,6 16-50 18-05
Daşoguz -Türkmenbaşy T5-336 3 19-10 20-25
*uçuş rejesi üýtgäp biler

 

Çeşme:https://turkmenistanairlines.tm/

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Çagalar üçin sözlük: Suratly Sözlük-Makul Sözlük

ÝENE-DE OKAŇ

Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, “Awtomobil Ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysgaça 0555 belgä jaň edip taksi sargamak hyzmatyny ýola goýdy. Bu barada "www.awtoulag.gov.tm" internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, “Awtomobil Ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysgaça 0555 belgä jaň edip taksi sargamak hyzmatyny ýola goýdy. 0555 gysga...
2022-nji ýylda Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherinde geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýa alawy ýakyldy. Bu çärä Gresiýanyň gadymy Olimpiýa sebitinde bolup geçdi. Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gera hudaýynyň gadymy ybadathanasynda Gün şöhleleri esasynda ýakyldy. Soňra Olimpiýa alawy Afina eltiler we 19-njy oktýabrda Afinadaky "Panatinaikos" stadionynda Hytaýyň wekiliýetiniň agzalaryna gowşurylar. Bu dabara koronawirus pandemiýasy sebäpli tomaşaçysyz geçiriler. Oňa Gresiýanyň Prezidenti Katerina Sakellaropulu,...
Dünýäniň iň gurply gyzjagazy kimkä? Habaryňyz barmy? Munuň jogabyny uzak ýerden däl-de, karollyk maşgalasyndan gözlemeli. Asyl, Beýik Britaniýanyň şazadasy Uilýamyň we gersoginýa Keýt Middltonyň gyzy melike Şarlotta dünýäniň iň baý gyzjagazy eken. Ol degişli sanawda aýdymçy Beýonseniň gyzy Blu Aýwi Karteri we Kim Kardaşýanyň gyzlary Nort we Çokagony yzda galdyrdy. 6 ýaşly gyzjagazyň miras paýy 5 milliard amerika dollaryna deň. Şarlottanyň...
Ýanwar aýynyň sowuk bir gününde, Waşingtonyň metro bekedinde bir adam egilip, skripka çalmaga başlaýar. Ol adam 45 minutda dünýä belli kompozitor Bahyň eserlerinden 6-syny çalýar. Säher bilen 1100 töweregi adam menziliň hyzmatyndan peýdalanýar. Üç minut geçýär we orta ýaşly bir adam sazandanyň skripka çalýandygyny görýär. Ol haýallap, birnäçe sekunt saklanýar we soň etjek işlerinden yzda galmazlyk üçin howlugyp ýöräp...
Koronawirus (Covid-19) garşy sanjymlary işläp düzen kompaniýalar “BioNTech / Pfizer” we “Moderna” 2021-nji ýylda satuwyny takmynan iki esse artdyrar. Öňümizdäki ýyl “Covid-19” sanjym bazarynda has köp sanjym satylyp, täze çaklamalara görä, 93,2 milliard dollar girdeji gazanylar. “Financial Times” neşiriniň habaryna görä, indiki ýyl “BioNTech / Pfizer” 54,5 milliard dollar, “Moderna” 38,7 milliard dollarlyk “Covid-19” sanjymlaryny satar. “SWB” maýa goýum bankynyň maglumat analitigi...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
886FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar