“Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň saýty “Google” bilen bäsleşýär. Ýöne häzirlikçe “Google” öňde barýar. Muny bir degişme äňeniňde hem kabul edip bilersiňiz. Sebäbi “Google” ýaly dünýä belli kompaniýa bilen bäsleşmek aňsat däl. Ýöne biziň döredijilik toparymyz üçin bu sanawdaky saýtymyzyň derejesi bizi has-da belent sepgitlere ýetmek üçin ruhlandyrýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara … Continue reading  “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde