TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk gapylar: Döwlet çeperçilik akademiýasy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 10:00-da ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, esgerleri we şekillendiriş sungaty bilen gyzyklanýan ýaşlary akademiýa bilen ýakyndan tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Alyşir Nowaýy köçesiniň (2022) 90-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-56-41; 92-25-08.

 

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

 

 

 

USAID-iň onlaýn okuw maslahaty

 

Ýene-de okaň

Rusýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

Baş Redaktor

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

Baş Redaktor

Teswirle