TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk gapylar: Döwlet çeperçilik akademiýasy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 10:00-da ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, esgerleri we şekillendiriş sungaty bilen gyzyklanýan ýaşlary akademiýa bilen ýakyndan tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Alyşir Nowaýy köçesiniň (2022) 90-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-56-41; 92-25-08.

 

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

 

 

 

USAID-iň onlaýn okuw maslahaty

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle