USAID-iň onlaýn okuw maslahaty

Telekeçiligi we işewürlik gurşawyny ösdürmek boýunça USAID taslamasy DAMU Telekeçiligi ösdürmek gaznasy, “Fintech Hub” we “Mastercard” kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda kiçi we orta işewürligiň wekilleri üçin webinar gurnaýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Çäräniň barşynda onlaýn satuwlaryň netijeliligi, onlaýn sargytlarynyň dolandyrylyşynyň optimizasiýalaşdyrylmagy, Internetde müşderiler … Continue reading USAID-iň onlaýn okuw maslahaty