Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýokary okuw mekdepleri gapysyny uçurymlara açýar we “Açyk Gapylar” günlerini geçirýär. Saýtymyzda häzire çenli birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň hem-de orta hünär okuw mekdepleriniň “Açyk Gapylar” günleri baradaky habarlary okyjylarymyza ýetirildi we mundan soňra hem saýtymyzyň “Bilim” sahypasynda şeýle mazmunly habarlary … Continue reading Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri