TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ukraina : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlary ilkinji bolup Size ýetirmäge dowam edýäris. Biz öň Size Türkiýe we Russiýa Federasiýasanyň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky maglumaty ýetiren bolsak indi Size Ukrainanyň sanawa giren bilim edaralarynyň sanawyny ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022” maglumatnamasyna Ukrainadan bu ýyl jemi 10 ýokary okuw mekdebi giripdir. Biz Size bu sanawy ýetirýäris.

Hormatly okyjylarymyz,

Ukraina, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň  we beýleki ýurtlara degişli sanawy, şeýle hem, halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin şu ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Ukraina :Sanawdaky ýokary okuw mekdepleri :2022

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

V.N. Karazin Kharkiv National University

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Oles Honchar Dnipro National University

National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute

Ivan Franko National University of Lviv

Kharkiv National University of Radio Electronics

Lviv Polytechnic National University

Sumy State University

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin : 

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

 

 

 

Russiýa Federasiýasy : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

 

Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle