TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambuldan ýörite uçar gatnawy : «Türkmenistan» awiakompaniýasy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrar. Bu barada  Stambul şäheriniň howa menziliniň bildirişlerinde beýan edilýär. Türkiýe Respublikasyndaky Türkmenistanyň raýatlarynyň getirjek bu ýörite gatnaw 15 Iýun 2021 senesinde ýerli sagat bilen 19:00 Stambuldan ugrar we Türkmenbaşy Halkara howa menziline geler. Şeýle  ýörite uçar gatnawlarynyň gelejekde has hem artmagyna garaşylýar. Şeýle hem ýakynda THY-iň hem ýörite gatnawyna garaşylýar.

Mälim bolşy ýaly soňky döwürde birnäçe halkara ýörite uçar gatnawlary amala aşyrylýar we biz saýtymyza bular barada habarlary yzygiderli ýerleşdirip durýarys.

Döwlet migrasiýa gullugynyň täze Buýruklary: Biometrik Pasport

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

30 sany baýrak Size garaşýar: Sanly ulgam barada Makala bäsleşigi

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle