Döwlet migrasiýa gullugynyň täze Buýruklary: Biometrik Pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň biometrik pasport bilen baglanşykly täze buýruklary kabul edildi. Bu Buýruklaryň ilkinjisi “Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyny tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň 2013-nji ýylyň 10-njy awgustynda çykaran 116 belgili buýrugyna üýtgetmeler we goşmaçalar … Continue reading Döwlet migrasiýa gullugynyň täze Buýruklary: Biometrik Pasport