TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Orta hünär okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgileri

Ýurdumyzyň orta hünär okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgilerini Siziň dykgatyňyza ýetirýäris. 

 

ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI TELEFON BELGISI
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky ýöriteleşdirlen bank mekdebi Aşgabat ş.Baba Annanow 129 (+99312) 28-71-56; 28-71-66
Aman  Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi Aşgabat ş.Görogly 124 jaýy (+99312) 90-62-04
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk unwersitetiniň Aşgabat ş.Agrosenagat orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.köçe Görogly 143 jaýy (+99312) 34-98-91, 34-91-24
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministirliginiň Aşgabat Gurluşyk orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş. Gurbansoltan eje  köçe (+99312) 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82
Aşgabat Maliýe-ykdysadýet orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.Atamyrat Nyýazow 112 jaýy (+99312) 49-64-25, 49-64-29
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministirliginiň Aşgabat ş.Mehaniki tehnologiki orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.Kemine köçe (+99312) 36-49-20, 36-04-16
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.Galkynyş köçe (+99312)  22-07-35; 22-16-99
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.A.Annaýew köçe (+99312) 34-58-00, 34-69-59
Aşgabat ş. syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.M.Kösäýew köçe (+99312) 36-48-14, 36-13-36, 36-48-15
Türkmenistranyň Energetika ministirliginiň Aşgabat ş  energetika orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.Oguzhan köçe (+99312) 49-48-07, 49-48-04
Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.M.Kösäýew köçe 90 jaýy (+99312) 36-96-73 36-93-82
Türkmen döwlet medeniýet we  sungat  mekdebi Aşgabat ş.Magtymguly köçe 4 jaýy (+99312)  27-21-22 27-21-23
“Türkmendemirýollary”Agentliginiň Aşgabat ş.Demir ýol  ulaglary orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş.Kemine köçe (+99312) 94-31-47
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministirliginiň söwda-korperatiw mekdebi Aşgabat ş.A.Annaýew köçe 51 jaýy (+99312)  36-85-32 36-83-28
‘Türkmenhowaýollary”Agentliginiň howa ulaglarynyň  işgärlerini taýýarlaýan mekdebi Aşgabat ş.Aýraport (+99312) 23-34-21

 

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylary we telefon belgileri

 

Möhüm telefon belgileri

Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky Ilçihanalarynyň telefon we salgylary

Aşgabadyň myhmanhanalary we salgylary

Hususy dermanhanalaryň telefon belgisi we salgysy

Döwlete degişli dermanhanalar: Telefon belgiler

 

Ýene-de okaň

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Teswirle