TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabadyň myhmanhanalary we salgylary

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we onuň myhmanlary üçin peýdaly bolar diýen maksat bilen Aşgabatda ýerleşýän myhmanhanalaryň salgylary we telefon belgileri barada maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris.
ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI WE TELEFON BELGISI
“Sport”  Myhmanhanasy Aşgabat ş.10 ýyl Abadançylyk köç , Olimpiýa toplumy

(+99312) 37-98-88

“Arçabil ” Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 54

(+99312) 40-00-00; 40-00-04

“Diwan”  Myhmanhanasy Aşgabat ş.köç,1995 (Galkynyş), 70-nji jaý

(+99312) 22-10-25; 22-10-55; 22-10-34; 22-10-35

“Ýyldyz”  Myhmanhanasy Aşgabat ş.köç,2002/5 (Bagtyýarlyk), 17 ýaş

(+99312) 39-09-00; 92-14-07

“Oguzkent” Myhmanhanasy Aşgabat ş.Bitarap şaýoly  231,

(+99312) 44-95-00;  44-95-01

“Olimpiýa”  Myhmanhanasy Aşgabat ş.Türkmenbaşy şaýol,Olimpiýa toplumy

(+99312) 46-29-18; 46-29-08

“Grand Türkmen” Myhmanhanasy Aşgabat ş.Görogly, 50 ýaş

(+99312) 92-05-55; 92-12-51

“Ak  Altyn” Myhmanhanasy Aşgabat ş.Magtymguly şaýoly,141/1

(+99312) 36-37-00; 36-37-01;36-34-94

“Aşgabat” Myhmanhanasy Aşgabat ş.köç,Bagtyýarlyk ,11 ýaş

(+99312) 95-13-70; 95-13-74

“Daýhan”  Myhmanhanasy Aşgabat ş.Alişer nowaýy, 69 ýaş

(+99312) 93-13-44

“Senagatçy”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 17 ýaş

(+99312) 48-81-47; 48-93-67

“Mizan”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly

(+99312) 48-19-86

“Parfiýa”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 53 ýaş

(+99312) 48-81-56

“Jeýhun”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 49 ýaş

(+99312) 48-09-10

“Altyn Suw”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 41 ýaş

(+99312) 48-02-91;48-02-92;49-02-93

“Köpetdag”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 39 ýaş

(+99312) 48-03-35; 48-00-37

“Aziýa”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 31 ýaş

(+99312) 48-00-96; 48-01-80

“Arkaç”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 23 ýaş

(+99312) 48-86-51; 48-92-12

“Rahat”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly

(+99312) 48-93-48

“Mirap”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 19 ýaş

(+99312) 48-93-40

“Azatlyk”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 33 ýaş

(+99312) 48-93-40

“Nebitçi”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 29 ýaş

(+99312) 48-93-60; 48-93-62; 48-93-12

“Ahal”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 35 ýaş

(+99312) 48-87-39; 48-87-37

“Syýahat”Myhmanhanasy Aşgabat ş.köç,Görogly 139/1

(+99312) 34-41-19;34-45-08

“Bagt kösgi”Myhmanhanasy Aşgabat ş.köç,Bagtyýarlyk ,15

(+99312) 95-06-41; 95-06-42; 95-06-43

“Laçyn”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Bitaraplyk şaýoly, 589

(+99312) 23-86-61; 23-86-05

“Paýtagt”Myhmanhanasy Aşgabat ş.Magtymguly şaýoly,74

(+99312) 94-07-75; 94-02-73

 

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

 

“Oýunly Sözlük”: Iňlis dilini gyzykly öwreniň

 

Iňlis dilini has aňsat öwreneliň: Intellektual sahypamyz

 

 

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle