Iňlis dilini has aňsat öwreneliň: Intellektual sahypamyz

Siz iňlis dilini aňsat öwrenmek isleýärsiňizmi?  Iňlis dili häzirki wagtda halkara gatnaşyklar we biznes, şeýle hem durmuşyň beýleki köp ulgamyndaky artýan ähmiýeti bilen dünýäde iň köp öwrenilýän dilleriň biridir. Bu dili gyzykly we tiz öwrenmek üçin biziň täze sahypamyz-Intellektual sahypamyz Siziň iň ýakyn kömekçiňiz bolar diýip umyt edýäris. “Atavatan Türkmenistan” … Continue reading Iňlis dilini has aňsat öwreneliň: Intellektual sahypamyz