Döwlete degişli dermanhanalar: Telefon belgiler

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi saýtynda ýer alan maglumatlara görä, Aşgabat şäheri we ýurdumyzyň welaýatlary boýunça döwlete degişli dermanhanalaryň telefon belgilerini Size ýetirýäris

Baş dermanhana birleşigi

Tel: 52-08-12,

Faks: 52-08-14,

E-mail: bdermanb@rambler.ru

№1 Belgili dermanhana

Tel: 93-05-45,  93-11-56

2020-07-29 21:19:11

№2 Belgili dermanhana

Tel: 26-70-55;  26-72-92

№3 Belgili dermanhana

Tel: 75-61-14, 75-81-18

№6 Belgili dermanhana

Tel: 36-03-69, 36-32-38

№25 Belgili dermanhana

Tel: 47-29-14, 47-29-82

№30 Belgili dermanhana

Tel: 95-01-72, 95-01-79

Balkanabat şäheri

Tel: 800-222 6-03-58, 6-03-64

Türkmenbaşy şäheri

Tel: 800 243 2-27-00, 2-43-95

Daşoguz şäheri

Tel: 800 322 9-32-77, 9-48-34

Mary şäheri

Tel: 800 522 4-61-45, 5-22-52

Änew şäheri

Tel: 800 137 3-37-35, 57-45-70

Sorag jogap bölümi Aşgabat şäheri

Okap bilersiňiz  Immuniteti ýokarlandyrmagyň tebigy usullary

Tel: 93-17-15; 93-27-14

«Awaza» şypahanasy: Deňziň şypaly mekany

“Ýyly suw” şypahanasy