TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Size 2021-nji ýylyň 05-nji iýulyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibini ýetirýär.

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 2021-nji ýylyň 05-nji iýulyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat – Daşoguz T5-103 1 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-113 6 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-115 7 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-109 4 19-15 20-05
Aşgabat – Daşoguz T5-111 5 20-00 20-50
Aşgabat – Daşoguz T5-105 2 21-00 21-50
Aşgabat – Daşoguz T5-107 3 21-20 22-10
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-181 1 09-40 10-30
Aşgabat – Türkmenabat Т5-173 7 09-40 10-40
Aşgabat – Türkmenabat Т5-177 3 09-50 10-40
Aşgabat – Türkmenabat Т5-183 5 09-50 10-50
Aşgabat – Türkmenabat Т5-163 2,4,7 19-30 20-20
Aşgabat – Türkmenabat Т5-165 6 22-00 22-50
Aşgabat – Türkmenabat
Aşgabat – Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat – Mary T5-125 4 09-40 10-20
Aşgabat – Mary T5-131 7 09-40 10-20
Aşgabat – Mary T5-139 3 19-30 20-10
Aşgabat – Mary T5-133 6 19-15 19-55
Aşgabat – Mary T5-141 5 19-30 20-10
Aşgabat – Mary T5-137 1 21-00 21-40
Aşgabat – Mary T5-135 2 22-05 22-45
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 1,2,3,4,5,6 06-00 07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-243 7 06-00 07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-213 2 09-40 10-40
Aşgabat – Türkmenbaşy
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-231 1 09-50 10-50
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-239 2 09-40 10-40
Aşgabat – Türkmenbaşy
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-259 4 10-00 11-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-233 5 10-00 11-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-237 3 09-40 10-40
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-245 3 19-20 20-20
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 1,2,7 20-00 21-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-219 6 09-40 10-40
Aşgabat – Türkmenbaşy
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-255 6 20-30 21-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-251 5 23-00 *00-05
Aşgabat – Türkmenbaşy
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-249 4 23-15 *00-15
Aşgabat – Türkmenbaşy
Daşoguz – Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz – Aşgabat T5-104 1 21-15 22-05
Daşoguz – Aşgabat T5-114 6 20-50 21-40
Daşoguz – Aşgabat T5-116 7 19-30 20-20
Daşoguz – Aşgabat T5-110 4 21-05 21-55
Daşoguz – Aşgabat T5-112 5 21-50 22-40
Daşoguz – Aşgabat T5-106 2 20-05 21-05
Daşoguz – Aşgabat T5-108 3 23-10 *00-10
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-182 1 22-45 23-30
Türkmenabat – Aşgabat Т5-174 7 11-40 12-40
Türkmenabat – Aşgabat Т5-178 3 19-30 20-20
Türkmenabat – Aşgabat Т5-182 5 21-00 22-00
Türkmenabat – Aşgabat Т5-164 4,7 21-20 22-10
Türkmenabat – Aşgabat
Türkmenabat – Aşgabat Т5-166 7 00-20 *01-10
Mary – Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary – Aşgabat T5-126 4 21-40 22-20
Mary – Aşgabat T5-132 7 22-40 23-20
Mary – Aşgabat T5-140 3 21-10 21-50
Mary – Aşgabat T5-134 6 19-30 20-10
Mary – Aşgabat T5-142 5 21-10 21-50
Mary – Aşgabat T5-138 1 22-40 23-20
Mary – Aşgabat T5-136 2 19-20 20-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 1,2,3,4,5,6 08-00 09-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-244 7 12-00 13-00
Türkmenbaşy – Aşgabat
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-214 3 01-05 02-05
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-232 1 19-00 20-00
Türkmenbaşy – Aşgabat
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-240 3 02-05 03-05
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-260 4 21-15 22-15
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-234 5 21-00 22-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-238 3 21-20 22-20
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-246 3 21-20 22-20
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 1,2,7 22-20 23-00
Türkmenbaşy – Aşgabat
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-220 7 02-15 03-15
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-256 6 23-10 *00-10
Türkmenbaşy – Aşgabat
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-252 6 01-00 02-00
Türkmenbaşy – Aşgabat
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-250 5 01-15 02-15
Daşoguz – Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-216 2 22-50 *00-05
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-236 5 19-00 20-00
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-226 7 10-00 11-00
Daşoguz – Türkmenabat T5-384 1 20-50 21-45
Daşoguz – Türkmenabat T5-382 5 19-00 20-00
Mary – Daşoguz T5-228 4 11-20 13-00
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-215 2 11-40 12-40
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-235 5 12-00 13-00
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-225 7 08-00 09-00
Türkmenabat – Daşoguz T5-383 1 19-20 20-15
Türkmenabat – Daşoguz T5-381 5 11-50 13-00
Türkmenabat – Daşoguz T5-383 1 19-20 20-15
Türkmenabat – Daşoguz T5-381 5 11-50 13-00
Türkmenabat – Türkmenbaşy T5-340 3 19-00 20-20
Türkmenabat – Türkmenbaşy T5-338 6 23-50 *01-15
Türkmenabat – Türkmenbaşy T5-336 1 12-30 13-00
Daşoguz – Türkmenabat T5-384 1 20-50 21-45
Daşoguz – Türkmenabat T5-382 5 19-00 20-00
Türkmenbaşy – Türkmenabat T5-339 3 11-40 13-00
Türkmenbaşy – Türkmenabat T5-337 6 22-30 23-20
Türkmenbaşy – Türkmenabat T5-335 1 11-50 13-10
Mary – Daşoguz T5-228 4 11-20 12-20
Mary – Daşoguz T5-224 7 11-20 12-30
Mary – Türkmenbaşy T5-230 2 23-45 *01-05
Mary – Türkmenbaşy T5-222 4 19-00 20-15
Mary – Türkmenbaşy T5-210 6 20-55 22-10
Daşoguz – Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz – Mary T5-223 7 20-50 21-40
Türkmenbaşy – Mary T5-229 2 11-40 12-55
Türkmenbaşy – Mary T5-221 4 12-00 13-15
Türkmenbaşy – Mary T5-209 6 11-40 12-55
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-215 2 11-40 12-40
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-235 5 12-00 13-00
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-225 7 08-00 09-00
Türkmenbaşy – Türkmenabat T5-339 3 11-40 13-00
Türkmenbaşy – Türkmenabat T5-337 6 22-30 23-20
Türkmenbaşy – Türkmenabat T5-335 1 11-50 13-10
Türkmenbaşy – Mary T5-229 2 11-40 12-55
Türkmenbaşy – Mary T5-221 4 12-00 13-15
Türkmenbaşy – Mary T5-209 6 11-40 12-55
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-216 2 22-50 *00-05
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-236 5 19-00 20-00
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-226 7 10-00 11-00
Türkmenabat – Türkmenbaşy T5-340 3 19-00 20-20
Türkmenabat – Türkmenbaşy T5-338 6 23-50 *01-15
Türkmenabat – Türkmenbaşy T5-336 1 11-30 13-00
Mary – Türkmenbaşy T5-230 2 23-45 *01-05
Mary – Türkmenbaşy T5-222 4 19-00 20-15
Mary – Türkmenbaşy T5-210 6 20-55 22-10
*Gonýan wagty indiki gün

Habarlaşmak üçin

+993 12 37-84-32 / 37-84-52

+993 12 23-45-51 / 23-03-18

info@turkmenistanairlines.tm

Ýene-de okaň

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Oktýabr aýy: Türkmenistan-Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy

Teswirle