TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ylym-bilim ulgamy: ýolbaşçylar wezipä bellenildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ministrlerini we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipelere bellemek barada maslahat geçirdi.

Ylym-bilim, saglyk we sport ulgamy:

Gurbangül Ataýewa – Türkmenistanyň bilim ministri.

Nurmuhammet Amannepesow – Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri.

Gulmyrat Agamyradow – Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministri.

 

Söwda toplumy: ýolbaşçylar wezipä bellendi

 

Ýene-de okaň

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Gazagystanyň ilkinji prezident dalaşgäri

Teswirle